Waterhole Ringerike november 2017

Tema kommer

Waterhole Ringerike november 2017

Som vanlig starter vi med enkel frokost fra kl 08.00 og foredrag kl 08.30. Det er gratis og vi praktiserer ingen påmelding