Waterhole Ringerike 14. februar 2018

Som vanlig starter vi med enkel frokost fra kl 08.00 og foredrag kl 08.30 - 10.00. Det er gratis og vi praktiserer ingen påmelding.

Det nye personvernregelverket - hva betyr det for din bedrift?

EU har vedtatt nye regler om personvern (GDPR-forordningen), disse reglene trer i kraft i Norge den 25. mai 2018. Regelverket innebærer en vesentlig bedre beskyttelse av den enkelte borgers personvern sammenlignet med dagens regler. I praksis behandler nær sagt alle virksomheter personopplysninger i en eller annen grad. Det kan være opplysninger om for eksempel kunder, brukere eller ansatte. De nye reglene innebærer blant annet at bedrifter og virksomheter får skjerpede plikter og regelverket åpner for betydelige bøter ved brudd på pliktene (opp til EUR 20 mill eller 4 % av omsetning). Alle bedrifter bør derfor sikre at virksomheten er forberedt på en ny personvernhverdag.

Advokatene fra Svensson Nøkleby har lovet en praktisk gjennomgang, hvor målsettingen er å gi deltakerne på frokostseminaret en klar forståelse for hva den en enkelte bedrift må gjøre for å oppfylle de nye kravene som stilles.

Temaer som vil bli behandlet er blant annet:

  • Hvilke krav stiller GDPR til bedriftens datasystemer? Hva må endres?
  • Hva med bedriftens skytjenester? Hvilket ansvar har skyleverandør?
  • Må bedriften gjennomføre en personvernkonsekvensanalyse (DPIA)? Hvordan gjøres dette?
  • Innsyn i e-post og kameraovervåkning
  • Hvilke krav stilles til samtykke?
  • Hva er et personvernombud, og må et slikt ombud etableres?
  • Må bedriftens databehandleravtaler oppdateres?
  • Må bedriftens nettside oppdateres?
  • Hvilke sanksjoner risikerer en bedrift ved brudd?

Invitasjon