HR-forum mai 2017

Omstilling i praksis – Hva nå?

Sammen med Menova og HR Norge inviterer vi til inspirasjons - og kompetansefrokost.  Vi tilbyr innsikt og kunnskap om HR –og ledelsestemaer som kan gi din bedrift konkurransefortrinn. Seminaret foregår på Menova kl 9.00-11.00. Enkel frokost severes fra kl 8.30.

Tema Omstilling i praksis kommer som et direkte resultat av innspill fra dere som deltok på HR-Forum 1. februar (work-shop). Foreleser Anne Gina Sveaass har bred erfaring fra endringsprosesser og utvikling av organisasjoner. Hun vil bl.a. si noe om:

  • En praktisk tilnærming til endring og omstilling
  • Etablering av riktige arenaer for påvirkning og samhandling
  • Å ruste lederne til å tåle og håndtere ubehag som oppstår
  • Hvordan tilrettelegge og utvikle ferdigheter i omstilling

 Under finner du invitasjonen til HR-Forum. Vennligst meld deg på ved å sende en e-post til: AB2@menova.no

Invitasjon