Dialogmøte næringsliv og Ringerike kommune

RNF og Ringerike kommune sin faste og regulære samarbeidsarena. Denne gangen får vi i tillegg høre om Fredrikstads erfaringer når det gjelder byutvikling, og hvordan de har fått til mange nyetableringer blant sentrumsbutikkene.

19. juni arrangerer vi kombinert dialog- og temamøte. Ordfører og Rådmann stiller, og det blir rom for diskusjon og spørsmål i etterkant av Stines foredrag. Dersom dere har spørsmål klare i forkant som dere ønsker å stille på møtet kan dere gjerne sende dem til oss på post@rnf.no

 Invitasjon

Meld deg på Dialogmøte næringsliv og Ringerike Kommune juni

Påmelding (gratis)

Billettpris:
Gratis

Deltaker 1

Hvis flere deltakere melder seg på samtidig, er deltaker 1 kontaktpersonen for denne påmeldingen. Husk å oppgi fullt navn og riktig e-postadresse. Telefon er valgfritt.

Navn må fylles inn
Kontroller navnet
Kontroller telefonnummeret.
E-postadresse må fylles inn
Kontroller e-postadressen

Påmelding er bindende.