Dialogmøte næringsliv og Ringerike kommune

RNF og Ringerike kommunes faste og regulære samarbeidsarena. Denne gangen får vi i tillegg høre om Fredrikstads erfaringer når det gjelder byutvikling. Denne uken mottok de statens "attraktiv by" pris for 2017.

Dialogmøte næringsliv og Ringerike Kommune juni

19. juni arrangerer vi kombinert dialog- og temamøte. Ordfører og Rådmann stiller, og det blir rom for diskusjon og spørsmål i etterkant av Stines foredrag. Dersom dere har spørsmål klare i forkant som dere ønsker å stille på møtet kan dere gjerne sende dem til oss på post@rnf.no

Den 13. juni mottar Fredrikstad prisen for mest attraktive by! Les mer om det her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fredrikstad-er-arets-mest-attraktive-by/id2554963/

 Invitasjon

Meld deg på Dialogmøte næringsliv og Ringerike Kommune juni

Påmelding (gratis)

Billettpris:
Gratis

Deltaker 1

Hvis flere deltakere melder seg på samtidig, er deltaker 1 kontaktpersonen for denne påmeldingen. Husk å oppgi fullt navn og riktig e-postadresse. Telefon er valgfritt.

Navn må fylles inn
Kontroller navnet
Kontroller telefonnummeret.
E-postadresse må fylles inn
Kontroller e-postadressen

Påmelding er bindende.