Dialogmøte næringsliv og Ringerike kommune

RNF og Ringerike kommune sin faste og regulære samarbeidsarena.

Det blir nytt dialogmøte med Kommunen i august. Send gjerne inn spørsmål i forkant til post@rnf.no