Dialogmøte næringsliv og Ringerike kommune

RNF og Ringerike kommune sin faste og regulære samarbeidsarena.