Temamøter

Vi setter opp aktuelle temamøter etter behov og forespørsel. Temaene spenner fra møter med beslutningsmyndigheter, bransjemøter, nettverksmøter, dialogmøter eller andre temaer som er aktuelle for hele medlemsmassen og etablere tilknyttet RES.

19. juni 2017 kl. 16:30 | Næringslivets hus

Dialogmøte næringsliv og Ringerike kommune

RNF og Ringerike kommune sin faste og regulære samarbeidsarena. Denne gangen får vi i tillegg høre om Fredrikstads erfaringer når det gjelder byutvikling og nyetableringer blant sentrumsbutikkene.