Ringerikskonferansen

Ringerikskonferansen er det største arrangementet av sitt slag med lokalt utspring og forankring. Konferansen samler årlig 250 mennesker fra næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og samfunnsliv for øvrig.

I 2018 holdes konferansen 18. oktober. Hold av datoen så lenge - mer informasjon kommer snart!