Lunsjmøte med presentasjon fra Jan Grønbech, Google Norge

Lunsjmøte med presentasjon fra Google Norge

Vi har fått muligheten til å få en presentasjon fra et unikt selskap;  Jan Grønbech, direktør for Google Norge.

Dato for arrangementet er torsdag den 29. juni kl. 11.00 – 14.00 på Gran (Hadeland videregående skole).

Pris for arrangementet er kr 500,- +mva, inkluderer lunsj. Meld deg på ved å sende en e-post til: dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net 

Med vennlig hilsen

Dagfinn Edvardsen 

Besøksadresse:  Storgata 15, 2750 Gran

Postadresse:  Postboks 13, 2711 Gran

Mobil: 9088 9767

E-post: dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

Internett : www.hadelandshagen.net