Øst-Vest Konferansen

Øst-Vest konferansen er en nyskaping blant de større arrangementene RNF er involvert i. Konferansen er uløselig knyttet til ny infrastruktur – bane og vei, mellom Oslo og Bergen. Arrangementssted er et sted på denne aksen og varierer fra år til år.

Øst-Vest Konferansen
Statsminister Erna Solberg på Øst-Vest konferansen 2016. Foto: Mats Øieren.