Midtsommer i Hønefoss

RNF handel (Sentrumsbutikkene og Kuben) med samarbeidspartnere inviterer til gratis konsert på Søndre Torv, aktiviteter og handel i tre aktive sommerdager.

Midtsommer i Hønefoss

Torsdag 22. juni inviterer vi sammen med Hønefoss sparebank til gratis konsert på Søndre torv, aktiviteter og nattåpene butikker. I år spiller Morgan Sulele og lokale LINDSJØRN er oppvarmer.

Fredag 23. juni har vi et arrangement som er nytt av året; vi skal sette rekord ved å fyre opp Norges lengste grill i samarbeid med Leiv Vidar og inviterer alle med på St. Hansfesten!

Lørdag 24. juni er det barnas festdag.

Midtsommer i Hønefoss er en årlig aktivitet som RNF koordinerer på vegne av Sentrumsbutikkene og Kuben.