NAV Ringerike inviterer til jobb- og yrkesmesse på Sundvolden Hotell 21. mars 2017

Velkommen til jobb- og yrkesmesse - årets beste anledning for din bedrift til å treffe fremtidens arbeidskraft! Dette er en arena hvor bedrifter kan møte og engasjere ungdom og voksne i våre kommuner. NAV samarbeider med Ringerike Næringsforening, Sundvolden Hotel, Opus Ringerike, Ringerike karrieresenter, ungdomsskoler og videregående skoler i vår region. Messen er gratis.

Jobb- og yrkesmesse på Sundvolden Hotell