Arrangementer

19. juni 2017 kl. 16:30 | Næringslivets hus

Dialogmøte næringsliv og Ringerike kommune

RNF og Ringerike kommune sin faste og regulære samarbeidsarena. Denne gangen får vi i tillegg høre om Fredrikstads erfaringer når det gjelder byutvikling og nyetableringer blant sentrumsbutikkene.

Arkiv