NAV Ringerike inviterer til jobb- og yrkesmesse på Sundvolden Hotell 21. mars 2017

NAV samarbeider med Sundvolden Hotell, Opus Ringerike, Ringerike karrieresenter, ungdomsskoler og videregående skoler i vår region og arrangerer yrkesmesse på Sundvolden 21. mars.

Yrkesmesse på Sundvolden Hotell

Velkommen til jobb- og yrkesmesse - årets beste anledning for din bedrift til å treffe fremtidens arbeidskraft! Dette er en arena hvor bedrifter kan møte og engasjere ungdom og voksne i våre kommuner.

NAV samarbeider med Ringerike Næringsforening, Sundvolden Hotel, Opus Ringerike, Ringerike karrieresenter, ungdomsskoler og videregående skoler i vår region.

Messen er gratis.

Påmeldingsfrist for deltakelse på yrkesmesse er snarest og innen 22. februar. For ytterligere informasjon, se vedlegg til invitasjonen. 

Påmelding sendes per e-post hendrikus.t.hart@nav.no / 405 52 428

Vedlegg: Invitasjon

Vedlegg: Plankart utstillere

Vedlegg: Informasjon til bedrifter