Trainee Ringerike kull 3 - spennende karrieremulighet for nyutdannede

Sammen med lokalt næringsliv og Høgskolen i Sør-Øst Norge utlyser vi nå to nye traineestillinger med teknisk utdanningsbakgrunn. Om du ønsker å arbeide i Ringeriksregionen og bli bedre kjent med lokale bedrifter er dette en unik mulighet.

Trainee Ringerike kull 3 - spennende karrieremulighet for nyutdannede

Trainee Ringerike er et 19 måneders trainee program med oppstart 1. september 2017 for kull 3.

Som trainee i Trainee Ringerike får du:

  • Spennende arbeidsoppgaver som griper rett inn i bedriftens hverdag.
  • Unik mulighet til å bygge nettverk i ulike bedriftsmiljøer.
  • Innsikt i spennende bedrifter og karrieremuligheter i en attraktiv region i vekst.

Følgende bedrifter er med i kull 3:

  • Tronrud Bygg
  • Tronrud Engineering
  • Spenncon

Spenncon og Tronrud Bygg er nå i gang med rekruttering av sin kandidat, mens Tronrud Engineering fortsatt søker etter aktuelle kandidater (se stillingsutlysning over).

Søknaden må sendes innen 2. mai 2017 per e-post til: trondio@usn.no

Ringerike Næringsforening (RNF) og Høgskolen i Sør-Øst Norge er programadministrator og følger traineene og koordinerer deltakerbedriftene. Traineen blir formelt ansatt et halvannet års engasjement i midlertidg stilling med RNF som formell arbeidsgiver.

Stillingsutlysning.

Foto forside: Pål Mannsverk/Ringerikes Blad. Kull 2 i Trainee Ringerike som startet 1. september 2016