Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Velkommen til Næringslivets hus

Næringslivets Hus skal være et naturlig samlingspunkt og et sted der hvor næringslivets fellesaktiviteter foregår. RNF jobber for at Næringslivets Hus skal være et symbol- og identitetsskapende hus for næringslivet.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Torsdag 20. oktober 09:00 - 17:00 | Ringerike kultursenter

Ringerikskonferansen 20. oktober

Vi inviterer til Ringerikskonferansen med tittelen "Paradigmeskifte".

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Aktueltarkiv

Torsdag 20. oktober 09:00 - 17:00 | Ringerike kultursenter

Ringerikskonferansen 20. oktober

Vi inviterer til Ringerikskonferansen med tittelen "Paradigmeskifte".